Polityka Prywatności
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych jest:

Good Spirits Co. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul Kormorana 10, 11-034 Tomaszkowo

NIP: 7393990812

Jak przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: Korzystanie ze strony, konto Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług, w tym prowadzenia rejestracji i prowadzenia konta za pomocą strony www.good-spirits.eu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zamówienia

Przetwarzamy dane osobowe w celu przyjęcia zamówienia, zawarcia umowy i zrealizowania zamówienia, w tym obsługi płatności i wysyłki produktów lub przygotowania ich do odbioru. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dostarczanie wiadomości o produktach, usługach i promocjach Jeżeli wyrażą Państwo zgodę będziemy przetwarzać Państwa dane w celu dostarczenia wiadomości email lub sms o naszych produktach, usługach, promocjach oraz działalności Dobrego farmera oraz analizy naszych działań marketingowych. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Reklama

Używamy Państwa danych osobowych w celu wyświetlania reklam na tej stronie oraz innych stronach w internecie, a także w celu badania efektywności naszych działań marketingowych. Reklamy te mogą być niezwiązane z Państwa preferencjami, dopasowane do tematyki strony lub też do Państwa preferencji i zainteresowań (np. na podstawie danych dotyczących Państwa aktywności na tej stronie). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Portale społecznościowe

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony na portalach społecznościowych (tj. Facebook, Instagram) przetwarzamy Państwa dane osobowe. Robimy to w celu promowania naszej działalności, komunikowania się z użytkownikami, a także w celach statystycznych i analitycznych. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszych stron na portalach społecznościowych zgodnie z regulaminami i politykami wskazanych portali. Używane w tych celach dane osobowe obejmują w szczególności: nazwy, loginy, zdjęcia profilowe i inne upublicznione zdjęcia, imiona i nazwiska osób lubiących lub obserwujących strony i treści, a także dane zawarte w zamieszczanych przez użytkowników postach, komentarzach, recenzjach, reakcje użytkowników i inne aktywności oraz inne dane publikowane przez użytkowników na naszych stronach na portalach społecznościowych. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informujemy, że w odniesieniu do przetwarzania danych w ramach prowadzonych przez nas stron na portalu społecznościowym Facebook na potrzeby statystyk razem z Facebook Ireland działamy jako współadministratorzy Państwa danych. Uzgodnienia dotyczące współadministrowania można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Korzystanie przez nas z produktów Facebook odbywa się zgodnie z postanowieniami regulaminu Facebook. Więcej informacji o statystykach stron można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Facebook Ireland można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebook Ireland na stronie https://www.facebook.com/about/privacy

Konkursy

Gdy biorą Państwo udział w organizowanym przez nas konkursie, będziemy używać Państwa danych osobowych w celu organizacji, rozstrzygnięcia konkursu oraz dostarczenia nagród na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wygranej w konkursie z którą będą związane obowiązki podatkowe i rachunkowe, Państwa dane osobowe będą wykorzystywane także w celu realizacji tych obowiązków na podstawie niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Statystyki, analityka, ulepszanie usług, poprawa komfortu korzystania oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego strony W tych celach przetwarzamy Państwa dane osobowe obejmujące w szczególności adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, rodzaju urządzenia, przeglądarki, preferencji językowych, unikalnego ID oraz ID urządzenia, a także informacje dotyczące Państwa aktywności na stronie. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Współpraca z kontrahentami

Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia współpracy, zapewnienia komunikacji, zawarcia i zrealizowania umów.

    • dane osobowe naszych kontrahentów, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub zawierają z nami umowy jako osoby fizyczne przetwarzamy na podstawie niezbędności do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
    • dane osobowe przedstawicieli kontrahentów obejmujące w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe, inne dane wskazane w umowie, pełnomocnictwie, KRS przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego polegającego na prowadzeniu współpracy oraz zawieraniu i realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    • dane osobowe pracowników kontrahentów obejmujące w szczególności imię i nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego polegającego na prowadzeniu współpracy i realizacji umów z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Wskazane dane osobowe przetwarzamy także w celu realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach marketingowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na promocji nas oraz naszych produktów i usług, udoskonalaniu naszych usług i produktów, a także budowaniu relacji biznesowych.
  • Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów i ich pracowników najczęściej przekazywane są nam przez danego kontrahenta.
Kontakt, odpowiedzi na pytania

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, prowadzenia komunikacji lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Państwa wiadomością. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Roszczenia, reklamacje

W przypadku złożenia reklamacji będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu jej rozpatrzenia zgodnie z regulaminem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku zaistnienia nieporozumień, naruszeń regulaminu lub innych umów będziemy przetwarzać Państwa dane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawa przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W większości przypadków, gdy prosimy o dane osobowe, ich podanie jest dobrowolne jednak ich niepodanie, w zależności od konkretnej sytuacji skutkuje brakiem możliwości świadczenia dokonania zakupów, wysłania zapytania, wzięcia udziału w konkursie. Podanie niektórych danych może być wymagane przez przepisy prawa, np. wymaganie podania określonych danych do spełnienia obowiązku podatkowego. W takich sytuacjach niepodanie danych np. uniemożliwi dostarczenie Państwu nagrody w konkursie. Integracja z Trusted Shops Trustbadge W celu prezentacji naszego Znaku Jakości Trusted Shops, a także zebranych opinii klientów i oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po złożeniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowany jest Trustbadge firmy Trusted Shops. Powyższe służy realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na optymalnym prezentowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge należy do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy. W przypadku skorzystania z Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie Trustbadge. Wskazane powyżej dane nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie do siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie. Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po złożeniu zamówienia w sklepie zdecydują się Państwo na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W odniesieniu do tego przetwarzania zastosowanie ma polityka prywatności i regulamin Trusted Shops

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Jeżeli Państwa dane osobowe nie będą już potrzebne dla realizacji celów przetwarzania opisanych w tej Polityce prywatności niezwłocznie je usuniemy. W szczególności:

    • gdy przetwarzamy dane w celu realizacji umowy i świadczenia usług, będziemy je przechowywać do wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy
    • gdy ciążą na nas obowiązki prawne, w tym obowiązki podatkowe i rachunkowe, będziemy przechowywać dane osobowe przez okres wymagany przez konkretne przepisy prawa
    • gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia
    • gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, będziemy przetwarzać dane nie dłużej niż do czasu uznania przez nas zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych za skuteczny
    • w przypadku konkursów, będziemy przetwarzać dane przez czas trwania konkursu, przez okres niezbędny do wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji
    • aby ustalić, dochodzić lub obronić się przez roszczeniami będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
Komu przekazujemy Państwa danych osobowych?

Aby nasza strona działała poprawnie potrzebujemy wsparcia zewnętrznych dostawców. Dostawcy ci w celu świadczenia usług będą w niezbędnym zakresie mieli dostęp do danych osobowych. Możemy ich podzielić na dwie grupy:

    • Dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe i którzy podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (tzw. podmioty przetwarzające): dostawcy hostingu i utrzymania serwisów, dostawcy usług IT oraz aplikacji, dostawcy narzędzi do analizy ruchu i aktywności w serwisach i aplikacjach, agencje marketingowe, biura rachunkowe i księgowe oraz dostawcy narzędzi do zindywidualizowanych kampanii marketingowych.
    • Dostawcy usług, którzy samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (administratorzy): operatorzy sieci reklamowych, kancelarie prawne, audytorzy, doradcy, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy płatności, w tym płatności odroczonych.

Dodatkowo przekazujemy dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych.

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeżeli jednak zdarza się, że przekazujemy dane do podmiotu mającego siedzibę w kraju znajdującym się poza EOG, dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie tzw. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. W celu uzyskania otrzymania kopii standardowych klauzul umownych prosimy o kontakt.

Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych mają Państwo prawo do żądania:

    • dostępu do danych osobowych
    • ich usunięcia
    • poprawiania danych osobowych
    • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
    • przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu.
Mają Państwo również prawo do:
   • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (jeżeli taki sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania usuniemy te dane wobec wykorzystania, których wniesiony został sprzeciw) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
   • cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem
   • złożenia skargi do organu ochrony danych. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakiekolwiek pytania dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres email: info@good-spirits.com lub adres korespondencyjny wskazany powyżej.

Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe instalowane w Państwa urządzeniach, podczas przeglądania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. My oraz nasi partnerzy reklamowi zapisujemy na Państwa urządzeniach pliki cookies, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Nie dotyczy to jedynie plików cookies niezbędnych do świadczenia usług. Przez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki mogą Państwo usunąć już zapisane pliki cookies (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. W zależności od zastosowanych ustawień mogą Państwo zablokować lub usunąć wszystkie lub tylko niektóre pliki cookies. Mogą Państwo ponadto wybrać przeglądanie naszej strony w trybie „prywatnym”, które ograniczy zakres danych przekazywanych danych. Aby znaleźć informacje odnoszące się do danej przeglądarek, odwiedź stronę internetową dostawcy danej przeglądarki. Poniżej dostępne są informacje o zarządzaniu cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/ Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona. Stosujemy pliki cookies w następujących celach:

    • świadczenie usług drogą elektroniczną. Te pliki są niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz jej funkcjonalności tj. dokonywanie zakupów, dbania o bezpieczeństwo i przeciwdziałania oszustwom
    • badanie wydajności, statystyki korzystania ze strony i analityka. Dane zebrane za pomocą tych plików są nam potrzebne do prowadzenia analiz dotyczących funkcjonowania naszych stron, a także ich ulepszania
    • prowadzenie działań marketingowych. Dane te pozwalają na wybór i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam zarówno na naszych stronach jak i innych stronach w internecie i aplikacjach. Dodatkowo możemy udostępniać informacje, takie jak zaszyfrowany adres e-mail lub szczegóły urządzenia oraz identyfikator klienta podmiotom trzecim, np. Facebook lub Google w celu prezentowania dopasowanych i właściwych reklam na innych stronach w Internecie i w aplikacjach. Zbieramy także dane dotyczące interakcji z daną reklamą, np. czy kliknięto w wyświetloną reklamę oraz czy kliknięcie doprowadziło do zakupu. Prowadząc działania marketingowe współpracujemy z zewnętrznymi partnerami w celu zarządzania kampaniami marketingowymi oraz dotarcia do użytkowników na innych stronach w Internecie i aplikacjach.

W celu badania wydajności, statystyki i analityki korzystania z naszych stron korzystamy z technologii Google Analytics. Za pomocą ustawień przeglądarki możesz zablokować zbieranie danych przez Google Analytics. Możesz też zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Państwa aktywności na naszej stronie korzystając z rozwiązania dostępnego pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Dla celów analizy użytkowania naszej strony internetowej korzystamy też z technologii Matomo (https://matomo.org) dostarczanej przez usługodawcę InnoCraft Ltd. W trakcie odwiedzania naszej strony internetowej są automatycznie gromadzone i zapisywane dane na podstawie których tworzone są profile użytkowników z wykorzystaniem pseudonimów. Powyższe służy realizacji naszego uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookies.

Przetwarzanie danych w związku z powyższą analityką internetową odbywa się na naszych serwerach. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych w przyszłości

Aktualizacje Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Informację o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce prywatności zamieścimy na stronie, a w górnej części niniejszego dokumentu wskażemy datę ostatniej aktualizacji.